Електронна приймальня університету


Положення про роботу

Електронної приймальні

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  1. Це Положення про Електронну приймальню Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Положення) визначає порядок організації та здійснення діяльності з розгляду звернень громадян, що надходять до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за допомогою електронної пошти.

  2. Звернення, що надійшли до Електронної приймальні Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розглядаються відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», Інструкції з діловодства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та даного Положення.

  3. Модератор Електронної приймальні Київського національного університету імені Тараса Шевченка розглядає отримані електронні звернення громадян, перевіряє їхню відповідність Правилам Електронної приймальні та відповідність заявленій категорії, після чого перенаправляє їх до уповноважених осіб та підрозділів університету.

  4. Відповідальні особи та підрозділи зобов’язані дати відповідь на питання та завчасно надіслати її Модератору, щоб Модератор міг опублікувати відповідь у встановлений законодавством термін.

  5. У разі ненадання відповідальними особами та підрозділами вчасної відповіді, повна відповідальність лежить на цих особах та підрозділах. Коли термін надання відповіді добігає кінця, Модератор має право нагадати відповідальним особам та підрозділам про це.

  6. Модератор залишає за собою право попередніх виправлень (перевірки орфографії та пунктуації, належного оформлення) як текстів звернень, так і текстів відповідей.

  7. Модератор спільно з адміністрацією добирає важливі для університету звернення, що будуть опубліковані. Відповіді на інші звернення відвідувачі отримають поштою.

  8. Строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів у випадку, якщо пошук інформації потребує обробки великої кількості даних.

  9. Модератор спільно з адміністрацією приймає рішення про відмову у відповіді на запити, що не відповідають законним вимогам та/або Правилам роботи Електронної приймальні.